Stichting Pop &Co

Stichting Pop & Co heeft tot doel om kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking die speciaal onderwijs volgen of ernstig en/of chronisch zieke kinderen en gehandicapten mee te nemen in de wonderlijke wereld van het theater. De stichting zet hiervoor de poppenspelers van Theater KwadraaT in, die voorstellingen geven waarbij ze gebruik maken van grote poppen, bewegende decorstukken, licht en geluid.

 

FINANCIELE MIDDELEN

De meeste ziekenhuizen en instellingen hebben niet de ruimte in hun budget om de voorstellingen zelf te financieren. Daarom zet Stichting Pop & Co zich in om sponsors en financiers te vinden zodat er zo veel mogelijk voorstellingen gerealiseerd kunnen worden.

 

VOOR WIE?

Voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking die speciaal onderwijs volgen. Voor kinderen die voor korte of langere tijd in ziekenhuizen zijn opgenomen.

WAAROM?

Kinderen te laten ervaren dat het heel leuk en spannend is om naar een voorstelling te kijken. Kinderen naar kunst en cultuur te laten kijken. En waarom? Door te kijken naar kunst, kunst te beleven je ook de achtergrond leert kennen. Hierdoor wordt het onbegrijpelijk begrijpelijk, verschuift je perspectief en verbreedt je je horizon.Dit heeft een zeer positieve invloed op de social emotionele ontwikkeling van kinderen

 

DE SPELERS

De spelers van Theater KwadraaT geven voorstellingen voor groepen kinderen, waarbij zij gebruik maken van het podium, poppen, decors, licht, geluid en de interactie met het publiek.

Theater Kwadraat - info@theaterkwadraat.nl - 06-51248808